Google Pixel 2 đã được gọi là một trong những điện thoại thông minh tốt nhất năm 2016. Một vấn đề mà một số chủ sở hữu Pixel 2 gặp phải là Google Pixel 2 tắt ngẫu nhiên. Vấn đề mà Pixel 2 ngẫu nhiên tắt và khởi động lại ngẫu nhiên không phải là điều bình thường đối với điện thoại thông minh này. Dưới đây giải thích rõ cách bạn có thể sửa lỗi Google Pixel 2 tắt và khởi động lại ngẫu nhiên.

Khôi phục cài đặt gốc cho Pixel 2

Phương pháp đầu tiên để khắc phục Google Pixel 2 liên tục tắt ngẫu nhiên là khôi phục cài đặt gốc. Sau đây là hướng dẫn về cách khôi phục cài đặt gốc cho Pixel 2. Trước khi khôi phục cài đặt gốc cho Pixel 2, bạn nên sao lưu tất cả các tệp.

Xóa bộ nhớ cache trên Google Pixel 2

Sau khi khôi phục cài đặt gốc cho Pixel 2, hãy xóa sạch phân vùng bộ nhớ cache của điện thoại thông minh Tìm hiểu cách xóa bộ nhớ cache của Pixel 2. Tắt nguồn. Nhấn và giữ nút Home, nút nguồn và nút tăng âm lượng. Điện thoại sẽ bắt đầu khởi động, sau đó bạn có thể buông các nút. Bạn sẽ nhận thấy những từ recovery mode trên màn hình khởi động. Cuộn bằng các phím âm lượng và đi tới wipe cache partition. Xác nhận lựa chọn này và sau đó thiết bị sẽ khởi động lại, xóa bộ nhớ cache trong quá trình này. Nếu nó khởi động lại đến chế độ khôi phục một lần nữa, hãy chọn khởi động lại hệ thống ngay bây giờ để khởi động vào chế độ bình thường.

Bảo hành sản xuất

Nếu không có phương pháp nào ở trên hiệu quả, bạn nên kiểm tra xem liệu Google Pixel 2 của bạn có còn bảo hành hay không. Lý do cho điều này là vì có thể có vấn đề nghiêm trọng với điện thoại thông minh và nếu Pixel 2 vẫn còn bảo hành, nó có thể được thay thế để khắc phục sự cố của bạn.

Google Pixel 2 đã được gọi là một trong những điện thoại thông minh tốt nhất năm 2016. Một vấn đề mà một số chủ sở hữu Pixel 2 gặp phải là Google Pixel 2 tắt ngẫu nhiên. Vấn đề mà Pixel 2 ngẫu nhiên tắt và khởi động lại ngẫu nhiên không phải là điều bình thường đối với điện thoại thông minh này. Dưới đây giải thích rõ cách bạn có thể sửa lỗi Google Pixel 2 tắt và khởi động lại ngẫu nhiên.

Khôi phục cài đặt gốc cho Pixel 2

Phương pháp đầu tiên để khắc phục Google Pixel 2 liên tục tắt ngẫu nhiên là khôi phục cài đặt gốc. Sau đây là hướng dẫn về cách khôi phục cài đặt gốc cho Pixel 2. Trước khi khôi phục cài đặt gốc cho Pixel 2, bạn nên sao lưu tất cả các tệp.

Xóa bộ nhớ cache trên Google Pixel 2

Sau khi khôi phục cài đặt gốc cho Pixel 2, hãy xóa sạch phân vùng bộ nhớ cache của điện thoại thông minh Tìm hiểu cách xóa bộ nhớ cache của Pixel 2. Tắt nguồn. Nhấn và giữ nút Home, nút nguồn và nút tăng âm lượng. Điện thoại sẽ bắt đầu khởi động, sau đó bạn có thể buông các nút. Bạn sẽ nhận thấy những từ recovery mode trên màn hình khởi động. Cuộn bằng các phím âm lượng và đi tới wipe cache partition. Xác nhận lựa chọn này và sau đó thiết bị sẽ khởi động lại, xóa bộ nhớ cache trong quá trình này. Nếu nó khởi động lại đến chế độ khôi phục một lần nữa, hãy chọn khởi động lại hệ thống ngay bây giờ để khởi động vào chế độ bình thường.

Bảo hành sản xuất

Nếu không có phương pháp nào ở trên hiệu quả, bạn nên kiểm tra xem liệu Google Pixel 2 của bạn có còn bảo hành hay không. Lý do cho điều này là vì có thể có vấn đề nghiêm trọng với điện thoại thông minh và nếu Pixel 2 vẫn còn bảo hành, nó có thể được thay thế để khắc phục sự cố của bạn.

Previous articleCách bật điểm phát sóng trên Apple iPhone 10
Next articleCông cụ điện thoại thông minh PMT đã thay đổi cho rom: nó phải được tải xuống trong SP Flashtool
Natalia Quinn là một nàng thơ của How2Geeks, hiện đang là Copywriting và là nhà biên tập nội dung có tiếng chuyên về lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật số. Các bài viết của Natalia đều có những nét riêng và chuyên cung cấp những thông tin về công nghệ, những mẹo công nghệ hay những bản tin công nghệ hay nhất và mới nhất hiện nay.