Thỉnh thoảng Samsung Galaxy S6 Edge + sẽ có màn hình đen sau khi bạn bật điện thoại thông minh. Vấn đề là các nút của Galaxy S6 Edge + sáng lên như bình thường, nhưng màn hình vẫn đen và không có gì hiển thị. Màn hình Galaxy S6 Edge Plus sẽ không bật vào những thời điểm ngẫu nhiên đối với những người khác nhau, nhưng vấn đề phổ biến là màn hình không thể đánh thức. Có một số cách khác nhau để cố gắng giải quyết vấn đề màn hình trống Galaxy S6 Edge +, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để tìm hiểu làm thế nào để khắc phụcvấn đề không bật được màn hình đen của Galaxy S6 Edge +.

Related Articles:

Boot to Recovery Mode and Wipe Cache Partition
Các bước sau sẽ đưa Samsung Galaxy S6 Edge + vào Chế độ khôi phục bằng cách khởi động điện thoại thông minh:
// (function() {
var ARTICLE_URL = window.location.href;
var CONTENT_ID = ‘everything’;
document.write(
‘+x3C/scr+ipt>);
})();
// ]]>

  1. Nhấn và giữ nút Tăng âm lượng, Nhàvà nút Nguồn cùng lúc
  2. Sau khi điện thoại rung, hãy buông nút Nguồn, trong khi vẫn giữ hai nút còn lại cho đến khi Android Màn hình Khôi phục Hệ thống xuất hiện.
  3. Sử dụng Volume Down, đánh dấu wipe cache partition và nhấn nút Nguồn để chọn.
  4. Sau khi phân vùng bộ nhớ cache bị xóa, Galaxy S6 Edge Plus sẽ tự động khởi động lại

Đọc này hướng dẫn để biết thêm chi tiết sự giải thích trên how to clear cache on the Galaxy S6 Edge+

Factory Reset Galaxy S6 Edge+
Nếu phương pháp trên không giúp bạn khắc phục được sự cố màn hình đen trên Galaxy S6 Edge Plus, thì bạn nên thử khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại thông minh. Sau đây là hướng dẫn về how to factory reset the Galaxy S6 Edge+. Điều quan trọng cần lưu ý là trước khi bạn khôi phục cài đặt gốc cho Galaxy S6 Edge +, bạn nên sao lưu tất cả các tệp và thông tin để ngăn chặn bất kỳ dữ liệu nào bị mất.

Get Technical Support
Nếu không có phương pháp đã làm việc để cố gắng làm cho Samsung Galaxy S6 Edge + chuyển sang màn hình đen, họ đề nghị mang điện thoại thông minh trở lại cửa hàng hoặc đến một cửa hàng nơi nó có thể được kiểm tra thực tế xem có bất kỳ hư hỏng nào hay không. Nếu kỹ thuật viên được chứng minh là bị lỗi, một đơn vị thay thế có thể được cung cấp cho bạn trong số đó có thể được sửa chữa.

//

Thỉnh thoảng Samsung Galaxy S6 Edge + sẽ có màn hình đen sau khi bạn bật điện thoại thông minh. Vấn đề là các nút của Galaxy S6 Edge + sáng lên như bình thường, nhưng màn hình vẫn đen và không có gì hiển thị. Màn hình Galaxy S6 Edge Plus sẽ không bật vào những thời điểm ngẫu nhiên đối với những người khác nhau, nhưng vấn đề phổ biến là màn hình không thể đánh thức. Có một số cách khác nhau để cố gắng giải quyết vấn đề màn hình trống Galaxy S6 Edge +, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới để tìm hiểu làm thế nào để khắc phụcvấn đề không bật được màn hình đen của Galaxy S6 Edge +.

Related Articles:

Boot to Recovery Mode and Wipe Cache Partition
Các bước sau sẽ đưa Samsung Galaxy S6 Edge + vào Chế độ khôi phục bằng cách khởi động điện thoại thông minh:
// (function() {
var ARTICLE_URL = window.location.href;
var CONTENT_ID = ‘everything’;
document.write(
‘+x3C/scr+ipt>);
})();
// ]]>

  1. Nhấn và giữ nút Tăng âm lượng, Nhàvà nút Nguồn cùng lúc
  2. Sau khi điện thoại rung, hãy buông nút Nguồn, trong khi vẫn giữ hai nút còn lại cho đến khi Android Màn hình Khôi phục Hệ thống xuất hiện.
  3. Sử dụng Volume Down, đánh dấu wipe cache partition và nhấn nút Nguồn để chọn.
  4. Sau khi phân vùng bộ nhớ cache bị xóa, Galaxy S6 Edge Plus sẽ tự động khởi động lại

Đọc này hướng dẫn để biết thêm chi tiết sự giải thích trên how to clear cache on the Galaxy S6 Edge+

Factory Reset Galaxy S6 Edge+
Nếu phương pháp trên không giúp bạn khắc phục được sự cố màn hình đen trên Galaxy S6 Edge Plus, thì bạn nên thử khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại thông minh. Sau đây là hướng dẫn về how to factory reset the Galaxy S6 Edge+. Điều quan trọng cần lưu ý là trước khi bạn khôi phục cài đặt gốc cho Galaxy S6 Edge +, bạn nên sao lưu tất cả các tệp và thông tin để ngăn chặn bất kỳ dữ liệu nào bị mất.

Get Technical Support
Nếu không có phương pháp đã làm việc để cố gắng làm cho Samsung Galaxy S6 Edge + chuyển sang màn hình đen, họ đề nghị mang điện thoại thông minh trở lại cửa hàng hoặc đến một cửa hàng nơi nó có thể được kiểm tra thực tế xem có bất kỳ hư hỏng nào hay không. Nếu kỹ thuật viên được chứng minh là bị lỗi, một đơn vị thay thế có thể được cung cấp cho bạn trong số đó có thể được sửa chữa.

//

Previous articleiPhone 8/8 + – Cách thay đổi màn hình khóa
Next articleCách đặt lại mật khẩu trên Pixel và Pixel XL khi bị khóa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here