Đối với những người gần đây đã cập nhật lên iOS 9.3 và muốn biết cách thay đổi ID Apple của mình, trước tiên bạn cần thay đổi địa chỉ email mà bạn sử dụng cho ID Apple hiện tại của mình. Nói chung, ID Apple của bạn cũng là primary email address của tài khoản Apple ID của bạn. Đây là lý do tại sao bạn cần thay đổi ID Apple hiện tại của mình thành địa chỉ email mới mà bạn muốn sử dụng cho ID Apple của mình trên iOS 9.3. Bằng cách thay đổi ID Apple của bạn thành bất kỳ email nào khác mà bạn có quyền kiểm soát, giờ đây bạn đã có một ID Apple mới. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại email nào bạn muốn cho Apple ID của mình, nhưng nó không thể kết thúc bằng @ icloud.com, @ me.com hoặc @ mac.com.

Đối với những người quan tâm đến việc khai thác tối đa thiết bị Apple của bạn, hãy nhớ kiểm tra Logitechs Harmony Home Hub, Olloclips ống kính 4 trong 1 cho iPhone, Mophies iPhone juice pack  NS Fitbit Charge HR Wireless Activity Wristband để có trải nghiệm tuyệt vời với thiết bị Apple của bạn.

Steps to change your Apple ID on iOS 9.3:

 1. Bạn cần đăng xuất khỏi các tài khoản sau; iCloud, iTunes Store, App Store, FaceTime, Find My Friends, Find My iPhone và iMessage trên mỗi thiết bị sử dụng Apple ID hiện tại của bạn cho các dịch vụ này. Tất cả các tài khoản sử dụng ID Apple hiện tại của bạn cần phải đăng xuất.
 2. Đi đến My Apple ID.
 3. Trên màn hình, bạn sẽ thấy một tùy chọn để Manage your Apple ID and sign in. nếu bạn forgot your Apple ID password go here.
 4. Chọn Chỉnh sửa bên cạnh ID Apple và Địa chỉ Email Chính.
 5. Bây giờ, hãy nhập địa chỉ email mới để sử dụng làm ID Apple của bạn.
 6. Sau đó chọn Lưu thay đổi. Apple sẽ gửi một email xác minh đến địa chỉ đó.
 7. Sau khi bạn nhận được email từ Apple, hãy chọn Xác minh ngay.
 8. Khi trang ID Apple của tôi mở ra, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu Apple ID mới của bạn. Khi bạn thấy thông báo xác minh đã hoàn tất, bạn có thể bắt đầu sử dụng ID Apple đã cập nhật của mình.
 9. Nhớ đến update the features and servicesmà bạn sử dụng với Apple ID.

Học cách use and manage your Apple ID.

 

Đối với những người gần đây đã cập nhật lên iOS 9.3 và muốn biết cách thay đổi ID Apple của mình, trước tiên bạn cần thay đổi địa chỉ email mà bạn sử dụng cho ID Apple hiện tại của mình. Nói chung, ID Apple của bạn cũng là primary email address của tài khoản Apple ID của bạn. Đây là lý do tại sao bạn cần thay đổi ID Apple hiện tại của mình thành địa chỉ email mới mà bạn muốn sử dụng cho ID Apple của mình trên iOS 9.3. Bằng cách thay đổi ID Apple của bạn thành bất kỳ email nào khác mà bạn có quyền kiểm soát, giờ đây bạn đã có một ID Apple mới. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại email nào bạn muốn cho Apple ID của mình, nhưng nó không thể kết thúc bằng @ icloud.com, @ me.com hoặc @ mac.com.

Đối với những người quan tâm đến việc khai thác tối đa thiết bị Apple của bạn, hãy nhớ kiểm tra Logitechs Harmony Home Hub, Olloclips ống kính 4 trong 1 cho iPhone, Mophies iPhone juice pack  NS Fitbit Charge HR Wireless Activity Wristband để có trải nghiệm tuyệt vời với thiết bị Apple của bạn.

Steps to change your Apple ID on iOS 9.3:

 1. Bạn cần đăng xuất khỏi các tài khoản sau; iCloud, iTunes Store, App Store, FaceTime, Find My Friends, Find My iPhone và iMessage trên mỗi thiết bị sử dụng Apple ID hiện tại của bạn cho các dịch vụ này. Tất cả các tài khoản sử dụng ID Apple hiện tại của bạn cần phải đăng xuất.
 2. Đi đến My Apple ID.
 3. Trên màn hình, bạn sẽ thấy một tùy chọn để Manage your Apple ID and sign in. nếu bạn forgot your Apple ID password go here.
 4. Chọn Chỉnh sửa bên cạnh ID Apple và Địa chỉ Email Chính.
 5. Bây giờ, hãy nhập địa chỉ email mới để sử dụng làm ID Apple của bạn.
 6. Sau đó chọn Lưu thay đổi. Apple sẽ gửi một email xác minh đến địa chỉ đó.
 7. Sau khi bạn nhận được email từ Apple, hãy chọn Xác minh ngay.
 8. Khi trang ID Apple của tôi mở ra, hãy đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu Apple ID mới của bạn. Khi bạn thấy thông báo xác minh đã hoàn tất, bạn có thể bắt đầu sử dụng ID Apple đã cập nhật của mình.
 9. Nhớ đến update the features and servicesmà bạn sử dụng với Apple ID.

Học cách use and manage your Apple ID.

 

Previous articleGoogle Pixel 2: Thêm tiện ích con vào màn hình khóa
Next articleCách đặt Google Home đánh thức bạn bằng âm nhạc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here