Bạn cần biết cách thiết lập tài khoản Hotmail trên iPhone X. Dịch vụ Hotmail được cung cấp bởi Microsoft là một trang web nổi tiếng về email và một số người đang gặp sự cố khi thiết lập email trên iPhone X. Lý do bạn không thể tìm kiếm Hotmail trên iPhone X là do tên của Hotmail được chuyển thành Outlook. Bên dưới cũng tiết lộ cách thiết lập Hotmail trên iPhone X. Những hướng dẫn này cũng sẽ hoạt động đối với những người muốn biết cách thiết lập tài khoản Live hoặc MSN trên iPhone X.

Cách thiết lập Hotmail trên iPhone X

 1. Bật nguồn iPhone X của bạn
 2. Đi tới Cài đặt
 3. Duyệt và chọn trên Thư, Danh bạ, Lịch
 4. Nhấp vào Thêm tài khoản
 5. Chọn Outlook.com
 6. Nhập địa chỉ email Hotmail và mật khẩu của bạn
 7. Chọn loại dữ liệu Hotmail bạn muốn có trên iPhone X của mình
 8. Mở ứng dụng Thư

Sau khi thực hiện xong các hướng dẫn ở trên, bạn sẽ học cách thiết lập Hotmail trên iPhone X. Hãy nhớ rằng điều quan trọng cần nhớ là tên của Hotmail đã được đổi thành Outlook và các bước tương tự để tạo tài khoản Live hoặc MSN trên iPhone X.

Bạn cần biết cách thiết lập tài khoản Hotmail trên iPhone X. Dịch vụ Hotmail được cung cấp bởi Microsoft là một trang web nổi tiếng về email và một số người đang gặp sự cố khi thiết lập email trên iPhone X. Lý do bạn không thể tìm kiếm Hotmail trên iPhone X là do tên của Hotmail được chuyển thành Outlook. Bên dưới cũng tiết lộ cách thiết lập Hotmail trên iPhone X. Những hướng dẫn này cũng sẽ hoạt động đối với những người muốn biết cách thiết lập tài khoản Live hoặc MSN trên iPhone X.

Cách thiết lập Hotmail trên iPhone X

 1. Bật nguồn iPhone X của bạn
 2. Đi tới Cài đặt
 3. Duyệt và chọn trên Thư, Danh bạ, Lịch
 4. Nhấp vào Thêm tài khoản
 5. Chọn Outlook.com
 6. Nhập địa chỉ email Hotmail và mật khẩu của bạn
 7. Chọn loại dữ liệu Hotmail bạn muốn có trên iPhone X của mình
 8. Mở ứng dụng Thư

Sau khi thực hiện xong các hướng dẫn ở trên, bạn sẽ học cách thiết lập Hotmail trên iPhone X. Hãy nhớ rằng điều quan trọng cần nhớ là tên của Hotmail đã được đổi thành Outlook và các bước tương tự để tạo tài khoản Live hoặc MSN trên iPhone X.

Previous articleCách chặn liên hệ trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus
Next articleCách thêm Philo vào Roku TV
Natalia Quinn là một nàng thơ của How2Geeks, hiện đang là Copywriting và là nhà biên tập nội dung có tiếng chuyên về lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật số. Các bài viết của Natalia đều có những nét riêng và chuyên cung cấp những thông tin về công nghệ, những mẹo công nghệ hay những bản tin công nghệ hay nhất và mới nhất hiện nay.