Tốc độ internet không đủ trên Google Pixel 2 / 2XL của bạn là điều không thể tránh khỏi. Không chỉ vậy, nó còn có thể hạn chế đáng kể chức năng của điện thoại thông minh của bạn. May mắn thay, bạn sẽ có thể khắc phục sự cố ngay lập tức.

Thông thường, vấn đề không thực sự liên quan đến điện thoại của bạn. Do đó, một nơi tốt để bắt đầu khắc phục sự cố sẽ là modem / bộ định tuyến của bạn. Bất kể thủ phạm là gì, hãy xem các mẹo và thủ thuật dưới đây để cải thiện tốc độ internet của bạn.

Chạy kiểm tra tốc độ

Mở trình duyệt trên Google Pixel 2 / 2XL của bạn và truy cập trang web kiểm tra tốc độ mà bạn chọn. Chạy kiểm tra tốc độ và kiểm tra xem bạn có nhận được megabit mà bạn đang trả hay không. Bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên máy tính bảng hoặc PC của mình để đảm bảo rằng sự cố không xảy ra với điện thoại thông minh của bạn.

Khởi động lại Bộ định tuyến / Modem của bạn

Nếu bạn nhận ra rằng thủ phạm là bộ định tuyến hoặc modem của mình, cách khắc phục đơn giản là khởi động lại chúng. Rút phích cắm của một trong hai thiết bị, đợi một lúc rồi cắm lại. Hầu hết các bộ định tuyến và modem đều có nút Tắt nguồn, vì vậy bạn thậm chí có thể không cần rút phích cắm.

Sau khi bạn kết nối lại với bộ định tuyến, hãy chạy một bài kiểm tra tốc độ khác để xem việc khởi động lại có hữu ích hay không.

Tắt Wi-Fi của bạn

Một cách đơn giản để cải thiện tốc độ Internet của bạn là tắt Wi-Fi rồi bật lại. Đây là cách thực hiện:

1. Truy cập Cài đặt nhanh

Vuốt hai lần từ đầu Màn hình chính để truy cập Cài đặt nhanh.

2. Nhấn vào Biểu tượng Wi-Fi

Thao tác này tạm thời tắt Wi-Fi trên Google Pixel 2 / 2XL của bạn.

3. Chờ một lúc

Nhấn vào biểu tượng Wi-Fi sau vài giây để kết nối lại.

Nếu điều này không hữu ích, có thể đặt lại cài đặt mạng.

Cách đặt lại cài đặt mạng

Đặt lại cài đặt mạng chỉ mất một vài bước và bạn cần mật khẩu Wi-Fi của mình để kết nối lại, vì vậy hãy nhớ nhớ mật khẩu đó trước khi kết nối lại.

1. Đi tới Cài đặt

Nhấn vào ứng dụng Cài đặt để khởi chạy nó, sau đó chọn Hệ thống.

2. Nhấn Nâng cao

Chọn tùy chọn Đặt lại trong Nâng cao và nhấn Đặt lại Wi-Fi, Di động và Bluetooth.

3. Nhấn vào Đặt lại cài đặt

Bạn có thể được yêu cầu nhập hình khóa hoặc mật khẩu mã PIN.

4. Xác nhận lựa chọn của bạn

Nhấn vào Đặt lại cài đặt một lần nữa để xác nhận.

5. Kết nối lại với Wi-Fi của bạn

Đi tới menu Wi-Fi trong ứng dụng Cài đặt, chọn mạng gia đình của bạn và kết nối lại với mạng đó.

Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt

Trình duyệt của bạn lưu giữ lịch sử tìm kiếm, cookie, hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache và mật khẩu. Dữ liệu tạm thời tích tụ nhanh chóng và có thể ảnh hưởng đến tốc độ internet của bạn. Cách tốt nhất để đối phó với nó là xóa bộ nhớ cache.

Hướng dẫn sau đây sử dụng Chrome, nhưng các bước cũng áp dụng cho các trình duyệt khác.

1. Nhấn vào Ứng dụng Chrome

Khi bạn truy cập Chrome, hãy chọn ba chấm dọc (menu Thêm) và chọn Cài đặt.

2. Chọn Quyền riêng tư

Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web và chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Nâng cao để đặt khung thời gian bộ nhớ cache.

3. Nhấn Xóa dữ liệu

Đó là tất cả – Chrome của bạn hiện không có bộ nhớ cache và sẽ chạy tốt hơn.

Kết nối cuối cùng

Các phương pháp mà chúng tôi đã liệt kê trong bài viết này chỉ là một số cách để đối phó với tình trạng Internet chậm trên Google Pixel 2 / 2XL của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc khởi động lại hoặc cập nhật điện thoại thông minh của mình.

Có thủ thuật đặc biệt hữu ích nào để tăng tốc Internet trên Pixel 2 / 2XL của bạn mà chúng tôi chưa đưa vào bài viết này không? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến ​​dưới đây.

Tốc độ internet không đủ trên Google Pixel 2 / 2XL của bạn là điều không thể tránh khỏi. Không chỉ vậy, nó còn có thể hạn chế đáng kể chức năng của điện thoại thông minh của bạn. May mắn thay, bạn sẽ có thể khắc phục sự cố ngay lập tức.

Thông thường, vấn đề không thực sự liên quan đến điện thoại của bạn. Do đó, một nơi tốt để bắt đầu khắc phục sự cố sẽ là modem / bộ định tuyến của bạn. Bất kể thủ phạm là gì, hãy xem các mẹo và thủ thuật dưới đây để cải thiện tốc độ internet của bạn.

Chạy kiểm tra tốc độ

Mở trình duyệt trên Google Pixel 2 / 2XL của bạn và truy cập trang web kiểm tra tốc độ mà bạn chọn. Chạy kiểm tra tốc độ và kiểm tra xem bạn có nhận được megabit mà bạn đang trả hay không. Bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên máy tính bảng hoặc PC để đảm bảo rằng vấn đề không phải do điện thoại thông minh của bạn.

Khởi động lại Bộ định tuyến / Modem của bạn

Nếu bạn nhận ra rằng thủ phạm là bộ định tuyến hoặc modem của mình, cách khắc phục đơn giản là khởi động lại chúng. Rút phích cắm của một trong hai thiết bị, đợi một lúc rồi cắm lại. Hầu hết các bộ định tuyến và modem đều có nút Tắt nguồn, vì vậy bạn thậm chí có thể không cần rút phích cắm.

Sau khi bạn kết nối lại với bộ định tuyến, hãy chạy một bài kiểm tra tốc độ khác để xem việc khởi động lại có hữu ích hay không.

Tắt Wi-Fi của bạn

Một cách đơn giản để cải thiện tốc độ Internet của bạn là tắt Wi-Fi rồi bật lại. Đây là cách thực hiện:

1. Truy cập Cài đặt nhanh

Vuốt hai lần từ đầu Màn hình chính để truy cập Cài đặt nhanh.

2. Nhấn vào Biểu tượng Wi-Fi

Thao tác này tạm thời tắt Wi-Fi trên Google Pixel 2 / 2XL của bạn.

3. Chờ một lúc

Nhấn vào biểu tượng Wi-Fi sau vài giây để kết nối lại.

Nếu điều này không hữu ích, có thể đặt lại cài đặt mạng.

Cách đặt lại cài đặt mạng

Đặt lại cài đặt mạng chỉ mất một vài bước và bạn cần mật khẩu Wi-Fi của mình để kết nối lại, vì vậy hãy nhớ nhớ mật khẩu đó trước khi kết nối lại.

1. Đi tới Cài đặt

Nhấn vào ứng dụng Cài đặt để khởi chạy nó, sau đó chọn Hệ thống.

2. Nhấn Nâng cao

Chọn tùy chọn Đặt lại trong Nâng cao và nhấn Đặt lại Wi-Fi, Di động và Bluetooth.

3. Nhấn vào Đặt lại cài đặt

Bạn có thể được yêu cầu nhập hình khóa hoặc mật khẩu mã PIN.

4. Xác nhận lựa chọn của bạn

Nhấn vào Đặt lại cài đặt một lần nữa để xác nhận.

5. Kết nối lại với Wi-Fi của bạn

Đi tới menu Wi-Fi trong ứng dụng Cài đặt, chọn mạng gia đình của bạn và kết nối lại với mạng đó.

Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt

Trình duyệt của bạn lưu giữ lịch sử tìm kiếm, cookie, hình ảnh được lưu trong bộ nhớ cache và mật khẩu. Dữ liệu tạm thời tích tụ nhanh chóng và có thể ảnh hưởng đến tốc độ internet của bạn. Cách tốt nhất để đối phó với nó là xóa bộ nhớ cache.

Hướng dẫn sau đây sử dụng Chrome, nhưng các bước cũng áp dụng cho các trình duyệt khác.

1. Nhấn vào Ứng dụng Chrome

Khi bạn truy cập Chrome, hãy chọn ba chấm dọc (menu Thêm) và chọn Cài đặt.

2. Chọn Quyền riêng tư

Nhấn vào Xóa dữ liệu duyệt web và chọn loại dữ liệu bạn muốn xóa. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn Nâng cao để đặt khung thời gian bộ nhớ cache.

3. Nhấn Xóa dữ liệu

Đó là tất cả – Chrome của bạn hiện không có bộ nhớ cache và sẽ chạy tốt hơn.

Kết nối cuối cùng

Các phương pháp mà chúng tôi đã liệt kê trong bài viết này chỉ là một số cách để đối phó với tình trạng Internet chậm trên Google Pixel 2 / 2XL của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể cân nhắc khởi động lại hoặc cập nhật điện thoại thông minh của mình.

Có thủ thuật đặc biệt hữu ích nào để tăng tốc Internet trên Pixel 2 / 2XL của bạn mà chúng tôi chưa đưa vào bài viết này không? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến ​​dưới đây.

Previous articleCách sửa lỗi ORA-06512 trong Oracle DB
Next articleiPhone 7 và iPhone 7 Plus: Cách đổi tên thiết bị
Natalia Quinn là một nàng thơ của How2Geeks, hiện đang là Copywriting và là nhà biên tập nội dung có tiếng chuyên về lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật số. Các bài viết của Natalia đều có những nét riêng và chuyên cung cấp những thông tin về công nghệ, những mẹo công nghệ hay những bản tin công nghệ hay nhất và mới nhất hiện nay.