Samsung Galaxy Note 8 – Cách thay đổi màn hình khóa

Chức năng màn hình khóa không phải là mới hoặc duy nhất đối với điện thoại thông minh. Một chức năng an toàn cũ của nó giúp người dùng tránh vô tình thực hiện cuộc gọi, lãng phí dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ hoặc làm rối cài đặt âm lượng của họ giữa cuộc họp.

Ngày nay, tính năng màn hình khóa đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Nó tiết kiệm pin vì nó sẽ tắt màn hình khi bạn không sử dụng. Nó cũng hoạt động như một tính năng bảo mật, vì nó ngăn không cho bất kỳ ai khác truy cập vào điện thoại thông minh của bạn mà không biết hình mở khóa hoặc mã PIN.

Trên Note 8, cài đặt màn hình khóa rất có thể tùy chỉnh. Bạn có thể cá nhân hóa mọi thứ, từ thời gian khóa màn hình đến các thông báo bạn muốn xem trong chế độ khóa.

Cài đặt màn hình khóa

Thay đổi màn hình khóa Galaxy Note 8

 1. Swipe up to bring up the app list
 2. Go to Settings
 3. Locate and Tap Lock Screen and Security
 4. Tap the Secure Lock Settings option

Thay đổi màn hình khóa Galaxy Note

Trong tab này, bạn có thể tùy chỉnh chức năng màn hình khóa. Bạn có thể chọn cách màn hình khóa nhanh chóng và cũng có thể bật chức năng màn hình khóa khi nhấn phím nguồn.

Từ cùng một tab, bạn có thể thêm hoặc xóa mã PIN nếu muốn tăng cường bảo mật trên điện thoại của mình. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập tính năng Find My Mobile, vì nó cho phép bạn mở khóa điện thoại ngay cả khi bạn quên mật mã 4 chữ số của mình.

Dưới Settings > Lock Screen and Security, bạn có thể chọn hình mở khóa màn hình. Ngoài ra còn có một tùy chọn bạn có thể đánh dấu nếu bạn muốn ẩn hình mẫu khi bạn đang mở khóa điện thoại của mình.

Cài đặt màn hình khóa khác

Từ cùng một đường dẫn menu, Settings > Lock Screen and Security, bạn cũng có thể tùy chỉnh các thông báo trên màn hình khóa. Bạn có thể tắt chúng cho các ứng dụng cụ thể để đảm bảo rằng không có gì không liên quan bật lên khi điện thoại bị khóa. Tất nhiên, bạn cũng có thể tắt tất cả các thông báo, làm theo các bước sau:

 1. Under Lock Screen and Security locate and tap Notifications
 2. Switch first toggle to OFF

Nếu bạn chỉ muốn tắt thông báo từ một nhóm ứng dụng được chọn, chỉ cần cuộn xuống danh sách ứng dụng và chuyển nút gạt sang TẮT cho mọi ứng dụng bạn không muốn hiển thị cập nhật trên màn hình khóa của mình.

Có một sự lựa chọn khác mà bạn có thể thực hiện ở đây. Bạn có thể định cấu hình màn hình khóa để nó hiển thị thông báo nhưng ẩn nội dung. Bằng cách này, bạn vẫn có thể nhận được các bản cập nhật của mình trong khi màn hình điện thoại bị khóa nhưng những đôi mắt tò mò sẽ không biết phải làm gì với chúng.

 1. Go to Notifications again
 2. Select Hide Content and set the toggle to ON
 3. Select Notification Icons Only and set the toggle to ON

Galaxy Note Cách thay đổi màn hình khóa

Lời cuối cùng

Định cấu hình tùy chọn màn hình khóa của bạn phải là một trong những điều đầu tiên bạn làm trên bất kỳ điện thoại thông minh mới nào.

Ngoài việc chọn thông báo nào sẽ nhận khi màn hình Note 8 của bạn tắt, đừng quên triển khai mã PIN để tăng cường bảo mật. Bạn cũng nên đặt khoảng thời gian mong muốn trước khi màn hình tắt. Sự chậm trễ rất ngắn có thể tiết kiệm một số điện năng nhưng nó có thể là một sự bất tiện.

Chức năng màn hình khóa không phải là mới hoặc duy nhất đối với điện thoại thông minh. Một chức năng an toàn cũ của nó giúp người dùng tránh vô tình thực hiện cuộc gọi, lãng phí dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ hoặc làm rối cài đặt âm lượng của họ giữa cuộc họp.

Ngày nay, tính năng màn hình khóa đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Nó tiết kiệm pin vì nó sẽ tắt màn hình khi bạn không sử dụng. Nó cũng hoạt động như một tính năng bảo mật, vì nó ngăn không cho bất kỳ ai khác truy cập vào điện thoại thông minh của bạn mà không biết hình mở khóa hoặc mã PIN.

Trên Note 8, cài đặt màn hình khóa rất có thể tùy chỉnh. Bạn có thể cá nhân hóa mọi thứ, từ thời gian khóa màn hình đến các thông báo bạn muốn xem trong chế độ khóa.

Cài đặt màn hình khóa

Thay đổi màn hình khóa Galaxy Note 8

 1. Swipe up to bring up the app list
 2. Go to Settings
 3. Locate and Tap Lock Screen and Security
 4. Tap the Secure Lock Settings option

Thay đổi màn hình khóa Galaxy Note

Trong tab này, bạn có thể tùy chỉnh chức năng màn hình khóa. Bạn có thể chọn cách màn hình khóa nhanh chóng và cũng có thể bật chức năng màn hình khóa khi nhấn phím nguồn.

Từ cùng một tab, bạn có thể thêm hoặc xóa mã PIN nếu bạn muốn tăng cường bảo mật trên điện thoại của mình. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập tính năng Find My Mobile, vì nó cho phép bạn mở khóa điện thoại ngay cả khi bạn quên mật mã 4 chữ số của mình.

Dưới Settings > Lock Screen and Security, bạn có thể chọn hình mở khóa màn hình. Ngoài ra còn có một tùy chọn bạn có thể đánh dấu nếu bạn muốn ẩn hình mẫu khi bạn đang mở khóa điện thoại của mình.

Cài đặt màn hình khóa khác

Từ cùng một đường dẫn menu, Settings > Lock Screen and Security, bạn cũng có thể tùy chỉnh các thông báo trên màn hình khóa. Bạn có thể tắt chúng cho các ứng dụng cụ thể để đảm bảo rằng không có gì không liên quan bật lên khi điện thoại bị khóa. Tất nhiên, bạn cũng có thể tắt tất cả các thông báo, làm theo các bước sau:

 1. Under Lock Screen and Security locate and tap Notifications
 2. Switch first toggle to OFF

Nếu bạn chỉ muốn tắt thông báo từ một nhóm ứng dụng được chọn, chỉ cần cuộn xuống danh sách ứng dụng và chuyển nút gạt sang TẮT cho mọi ứng dụng bạn không muốn hiển thị cập nhật trên màn hình khóa của mình.

Có một sự lựa chọn khác mà bạn có thể thực hiện ở đây. Bạn có thể định cấu hình màn hình khóa để nó hiển thị thông báo nhưng ẩn nội dung. Bằng cách này, bạn vẫn có thể nhận được các bản cập nhật của mình trong khi màn hình điện thoại bị khóa nhưng những đôi mắt tò mò sẽ không biết phải làm gì với chúng.

 1. Go to Notifications again
 2. Select Hide Content and set the toggle to ON
 3. Select Notification Icons Only and set the toggle to ON

Galaxy Note Cách thay đổi màn hình khóa

Lời cuối cùng

Định cấu hình tùy chọn màn hình khóa của bạn phải là một trong những điều đầu tiên bạn làm trên bất kỳ điện thoại thông minh mới nào.

Ngoài việc chọn thông báo nào sẽ nhận khi màn hình Note 8 của bạn tắt, đừng quên triển khai mã PIN để tăng cường bảo mật. Bạn cũng nên đặt khoảng thời gian mong muốn trước khi màn hình tắt. Sự chậm trễ rất ngắn có thể tiết kiệm một số điện năng nhưng nó có thể là một sự bất tiện.

Rate this post
Previous articleHướng dẫn khắc phục sự cố trên Galaxy S6 sẽ không bật chỉ rung
Next articleBẬT văn bản tiên đoán Samsung Galaxy Note 8