Nếu bạn đang sở hữu một chiếc Samsung Galaxy S7, bạn có thể muốn biết cách sử dụng Galaxy S7 để tạo các widget trên màn hình chính của điện thoại thông minh của bạn. Điều này cũng sẽ cho phép bạn di chuyển các biểu tượng, tạo thư mục hoặc điều chỉnh các widget trên Galaxy S7 để làm cho điện thoại trở nên bắt mắt hơn.

Có một số cách khác nhau để tạo widget trên Galaxy S7 để sắp xếp các widget khác nhau. Dưới đây giải thích rõ về cách tạo thư mục, di chuyển widget và biểu tượng trên Galaxy S7.

How to create widgets on the Galaxy S7:

 1. Bật Galaxy S7.
 2. Nhấn và giữ trên hình nền của Màn hình chính.
 3. Chọn Widget trên màn hình chỉnh sửa.
 4. Chọn trên bất kỳ widget widget nào khác để thêm nó.
 5. Sau khi tiện ích con đã được thêm vào, bạn có thể nhấn và giữ vào nó để tùy chỉnh cài đặt hoặc xóa nó.

How to create a new folder on the Galaxy S7:

 1. Bật Galaxy S7.
 2. Nhấn và giữ một ứng dụng trên Màn hình chính.
 3. Di chuyển ứng dụng lên đầu màn hình và chuyển nó vào tùy chọn Thư mục mới.
 4. Thay đổi tên của Thư mục mới thành bất kỳ thứ gì bạn muốn
 5. Chọn Xong trên bàn phím.
 6. Di chuyển các ứng dụng khác mà bạn muốn trở thành một phần của thư mục này bằng cách làm theo các bước 1-5.

How to move and rearrange icons on the Galaxy S7:

 1. Bật Galaxy S7.
 2. Duyệt tìm ứng dụng bạn muốn di chuyển trên Màn hình chính.
 3. Nhấn và giữ trên ứng dụng, sau đó di chuyển ứng dụng đến bất kỳ nơi nào bạn muốn.
 4. Hãy buông ứng dụng tại để đặt nó ở vị trí mới

Các bước nhanh này sẽ cho phép bạn di chuyển và điều chỉnh các biểu tượng khác nhau trên Galaxy S7 và Galaxy S7 Edge. Bạn có thể sử dụng các bước này để thêm ứng dụng vào Màn hình chính từ Ngăn kéo ứng dụng.

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc Samsung Galaxy S7, bạn có thể muốn biết cách sử dụng Galaxy S7 để tạo các widget trên màn hình chính của điện thoại thông minh của bạn. Điều này cũng sẽ cho phép bạn di chuyển các biểu tượng, tạo thư mục hoặc điều chỉnh các widget trên Galaxy S7 để làm cho điện thoại trở nên bắt mắt hơn.

Có một số cách khác nhau để tạo widget trên Galaxy S7 để sắp xếp các widget khác nhau. Dưới đây giải thích rõ về cách tạo thư mục, di chuyển widget và biểu tượng trên Galaxy S7.

How to create widgets on the Galaxy S7:

 1. Bật Galaxy S7.
 2. Nhấn và giữ trên hình nền của Màn hình chính.
 3. Chọn Widget trên màn hình chỉnh sửa.
 4. Chọn trên bất kỳ widget widget nào khác để thêm nó.
 5. Sau khi tiện ích con đã được thêm vào, bạn có thể nhấn và giữ vào nó để tùy chỉnh cài đặt hoặc xóa nó.

How to create a new folder on the Galaxy S7:

 1. Bật Galaxy S7.
 2. Nhấn và giữ một ứng dụng trên Màn hình chính.
 3. Di chuyển ứng dụng lên đầu màn hình và chuyển nó vào tùy chọn Thư mục mới.
 4. Thay đổi tên của Thư mục mới thành bất kỳ thứ gì bạn muốn
 5. Chọn Xong trên bàn phím.
 6. Di chuyển các ứng dụng khác mà bạn muốn trở thành một phần của thư mục này bằng cách làm theo các bước 1-5.

How to move and rearrange icons on the Galaxy S7:

 1. Bật Galaxy S7.
 2. Duyệt tìm ứng dụng bạn muốn di chuyển trên Màn hình chính.
 3. Nhấn và giữ trên ứng dụng, sau đó di chuyển ứng dụng đến bất kỳ nơi nào bạn muốn.
 4. Hãy buông ứng dụng tại để đặt nó ở vị trí mới

Các bước nhanh này sẽ cho phép bạn di chuyển và điều chỉnh các biểu tượng khác nhau trên Galaxy S7 và Galaxy S7 Edge. Bạn có thể sử dụng các bước này để thêm ứng dụng vào Màn hình chính từ Ngăn kéo ứng dụng.

Previous articleApple Music có Chế độ tối không?
Next articleLàm thế nào để nhận được nhiều giao hàng hơn cho người đưa thư
Natalia Quinn là một nàng thơ của How2Geeks, hiện đang là Copywriting và là nhà biên tập nội dung có tiếng chuyên về lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật số. Các bài viết của Natalia đều có những nét riêng và chuyên cung cấp những thông tin về công nghệ, những mẹo công nghệ hay những bản tin công nghệ hay nhất và mới nhất hiện nay.